20 t/m 23 juni 2021
Kamp groep 8A+B (3 nachten)
28 juni t/m 2 juli 2021
Oudergesprekken (op aanvraag ouder of lkr)
29 juni 2021
Schoolreisje 7A+B (Castricum)
Van 09.00 tot 16.00
1 juli 2021
Kennismaken nieuwe groep/leerkracht
Van 08.30 tot 09.30
5 juli 2021
Afscheidsavond groep 8A
6 juli 2021
Afscheidsavond groep 8B
9 juli 2021
leerlingen vrij: start Zomervakantie
10 juli t/m 22 augustus 2021
Zomervakantie
23 augustus 2021
Eerste schooldag na de zomervakantie
7 september 2021
Doelab ouder-informatie bijeenkomst
Van 08.30 tot 09.30
9 september 2021
Klasseninfo- en ouderavond
Van 19.00 tot 21.30
14 september 2021
Scholing TSO medewerkers (Kanjertraining module 2) in teamkamer
Van 08.30 tot 12.00
16 september 2021
Voorstelling kleuters
30 september 2021
Info avond groep 8 - Kernprocedure
Van 19.00 tot 20.30
6 t/m 15 oktober 2021
Kinderboekenweek
11 oktober 2021
Info-ochtend-1 (nieuwe ouders)
Van 09.30 tot 11.00
12 oktober 2021
Dir-OOadA (bov)
Van 09.00 tot 12.00
16 t/m 24 oktober 2021
Herfstvakantie
25 oktober 2021
Studie/werkdag?
1 november 2021
Deze week intekenen oudergesprekken