Beeldende vorming
 
Onze leerlingen krijgen lessen muziek, dans en beeldende vorming van vakleerkrachten.
Ook tijdens deze lessen leren onze leerlingen samenwerken, problemen oplossen en hun concentratievermogen te vergroten. De kunstvakken helpen onze leerlingen bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen en leerplezier

Door cultuuronderwijs maken kinderen kennis met kunstzinnige en culturele diversiteit. Waar mogelijk wordt er bij de cultuureducatie gebruik gemaakt van onderwerpen die samenhangen met andere leergebieden. Het onderwijs wordt daardoor  betekenisvoller voor onze leerlingen.

Cultuuronderwijs vindt zowel binnen als buiten de school plaats. Kinderen leren praten over cultureel erfgoed en kunstzinnige ervaringen, vanuit verschillende perspectieven leren ze betekenis te geven aan de ervaring. 

 

Wij bieden kinderen in de acht jaar bij ons op school een breed en divers cultureel aanbod.

Kinderen leren de afspraken en codes voor het bezoeken van en deelnemen aan culturele instellingen. En op school leren kinderen zich uit te drukken door middel van kunst tijdens de lessen beeldende vorming, muziek en dans.