Download

Schoolgids
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In de gids vindt u praktische informatie en er staat beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt.