De vereniging kent leden en donateurs en ondersteunt de school bij de organisatie van extra activiteiten voor de kinderen en initieert activiteiten om ouders meer bij de school te betrekken. De activiteiten worden gefinancierd door de jaarlijkse financiële bijdragen van de ouders.
De vrijwillige ouderbijdrage is als volgt:
€ 40,– bij modaal niveau (€ 36.500,– bruto per jaar)
€ 20,– bijstandsniveau*
€ 55,– 1,5 x modaal
€ 75,– bij 2 x modaal en hoger
* Heeft uw kind een stadspas, dan kunt u bij de administratie van de school deze pas laten scannen. De school krijgt dan € 50,– totaal per kind. € 30,– is voor het eendaags schoolreisje en € 20,– voor de ouderbijdrage. Voor het meerdaagse schoolkamp (in groep 7 drie dagen à € 100,–) en groep 8 vijf dagen à € 130,–) moet het verschil worden bijbetaald.

De ouderraad bestaat op dit moment uit de volgende ouders.

Naam Ouder Ouder van
Daan van der Schroeff (penningmeester) Nadine (groep 6B)
Reineke Commandeur (voorzitter) Marte (groep 5A)
Eva de Vries Lumen (groep 1/2C)
Andrea Palm Lenz (groep 8A)
Pieter de Ruiter Luiza (groep 6A)
e-mailadres ouderraad ouderraad@witteolifant.nl

Download de statuten van de vereniging: 

OR_Vereniging_DeWitteOlifant_Statuten